Adres naszego hotelu:
ul. I Armii Wojska Polskiego 1
42-500 Będzin